Vui Lòng Được Phục Vụ Quý Khách Hàng

FPT Telecom : Nguyễn Quang Vi

Điện Thoại : 0938 710 300 hoặc 0919 710300

Email : Quangvi0812@gmail.com hoặc vinq@fpt.com.vn

www.adsl-hcm.com  Đang Ở Đây Để Hỗ Trợ Quý Khách Hàng

Located In Beautiful New York City

12345 Main Street, New York, NY 02781 Phone: 1.800.555.6789 Web: www.yoursite.com